Jagiellonian University Repository

Z dziejów fotograficznej dokumentacji polskiego dziedzictwa kulturowego : kampanie inwentaryzacyjne Adolfa Szyszko-Bohusza i Stefana Zaborowskiego

Z dziejów fotograficznej dokumentacji polskiego ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska