Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dieta chłopów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku

Dieta chłopów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Franaszek, Piotr [SAP11010774] pl
dc.date.accessioned 2017-02-14T15:04:09Z
dc.date.available 2017-02-14T15:04:09Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0080-3634 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37981
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Dieta chłopów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku pl
dc.title.alternative Diet of Galician peasants in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 289-313 pl
dc.abstract.pl Od początku XIX w. chłopi galicyjscy, niezależnie od stopnia zamożności, najczęściej spożywali ziemniaki. Konsumowano także produkty zbożowe, a przede wszystkim chleb. Białka dostarczały rośliny strączkowe, a witamin - kapusta. Stosunkowo mało spożywano mięsa, nabiału i jaj. Podstawowym napojem chłopów galicyjskich była woda, a spośród napojów alkoholowych najwięcej spożywano wódki, co w dużej mierze było skutkiem długo obowiązującego przymusu propinacyjnego. Na przełomie XIX i XX w. większość ludności chłopskiej w Galicji żyła w stanie permanentnego niedożywienia. Ilość i jakość konsumowanych pokarmów zaspokajała niewiele ponad 50% zapotrzebowania energetycznego pracującego mężczyzny. pl
dc.abstract.en From the beginning of the 19th century, Galician peasants, regardless of their wealth, most frequently ate potatoes. Their diet also incorporated cereal products, primarily bread. Legumes were the main source of protein, while cabbage - of vitamins. Galician peasants ate relatively little meat, dairy, and eggs. They most often drank water, while the most popular alcoholic beverage was vodka, which to a great extent resulted from the longlasting law of obligatory propination. Most of the peasant population living in Galicia at the turn of the 20th century suffered from chronic malnutrition. The amount and quality of the food consumed met only slightly over 50% of the energy requirement of a working man. pl
dc.subject.pl Galicja pl
dc.subject.pl chłopi pl
dc.subject.pl dieta pl
dc.subject.pl warzywa pl
dc.subject.pl owoce pl
dc.subject.pl produkty zbożowe pl
dc.subject.pl mięso i nabiał pl
dc.subject.pl tłuszcze pl
dc.subject.pl przyprawy pl
dc.subject.pl napoje pl
dc.subject.en Galicia pl
dc.subject.en diet pl
dc.subject.en vegetables and fruits pl
dc.subject.en cereal products pl
dc.subject.en meat and dairy pl
dc.subject.en fats pl
dc.subject.en beverages pl
dc.subject.en condiments pl
dc.description.volume 76 pl
dc.description.publication 1,54 pl
dc.identifier.doi 10.12775/RDSG.2016.10 pl
dc.identifier.eissn 2450-8470 pl
dc.title.journal Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Historii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 15


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach