Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stosunki argentyńsko-brytyjskie w kontekście sporu falklandzkiego po roku 1982

Stosunki argentyńsko-brytyjskie w kontekście sporu ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Lisińska, Magdalena [USOS112167] pl
dc.date.accessioned 2017-02-14T14:50:25Z
dc.date.available 2017-02-14T14:50:25Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1506-8900 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37977
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Stosunki argentyńsko-brytyjskie w kontekście sporu falklandzkiego po roku 1982 pl
dc.title.alternative The Argentine-British relations in the context of the falklands dispute after 1982 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 73-100 pl
dc.identifier.weblink http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-449821a9-7948-49c2-98a2-bdc8fc69c0eb?q=bwmeta1.element.cejsh-d35939e8-b756-4e1a-af07-b179e3cf34a3;3&qt=CHILDREN-STATELESS pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest analiza stosunków argentyńskobrytyjskich w kontekście sporu Falklandzkiego po 1982 roku. W tym roku bowiem doszło między stronami do wojny, będącej przełomowym wydarzeniem w trwającym od 1833 roku sporze o przynależność państwową położonego na południowym Atlantyku archipelagu. W pierwszej części przedstawione zostaną brytyjskie działania podjęte w latach osiemdziesiątych, mające na celu zwiększenie obecności Wielkiej Brytanii na południowym Atlantyku, oraz reakcja Argentyny na owe działania. Druga część artykułu dotyczyć będzie końca lat osiemdziesiątych i okresu lat dziewięćdziesiątych, pokrywającego się z prezydenturą Carlosa Saula Menema w Argentynie (1989-1999). W trzeciej części kwestia falklandzka przedstawiona zostanie w kontekście wydarzeń po roku 2000, a więc w momencie, gdy władzę w Argentynie przejęli kolejno Néstor Kirchner (2003-2007) i Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). pl
dc.abstract.en The aim of the article is to analyze the Argentine- British relations in the context of the Falklands dispute after 1982. In this year indeed, there was a war between two countries, which was a landmark event in the Falkland Islands sovereignty dispute that dates back to 1833. In the first part of the article the British actions taken in the 80s, aimed at increasing the presence of Great Britain in the South Atlantic, as well as Argentine reactions on these activities, will be presented. The second part of the paper will focus on the end of the 80s and the 90s, coinciding with the presidency of Carlos Saul Menem in Argentina (1989-1999). In the third section the Falklands issue will be presented in the context of the events after 2000, so during the presidencies of Néstor Kirchner (2003-2007) and Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). pl
dc.subject.pl Ameryka Łacińska pl
dc.subject.pl Argentyna pl
dc.subject.pl Wielka Brytania pl
dc.subject.pl Falklandy pl
dc.subject.pl Malwiny pl
dc.subject.pl spór terytorialny pl
dc.subject.en Latin America pl
dc.subject.en Argentina pl
dc.subject.en the United Kingdom pl
dc.subject.en Falklands Island pl
dc.subject.en Malvinas pl
dc.subject.en territorial dispute pl
dc.description.volume 23 pl
dc.description.number 3-4 (89-90) pl
dc.identifier.eissn 2081-1152 pl
dc.title.journal Ameryka Łacińska pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-14 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 7


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach