Jagiellonian University Repository

W poszukiwaniu podejścia do studiowania o zarządzaniu własnością intelektualną (IP) - dla Michała

pcg.skipToMenu

W poszukiwaniu podejścia do studiowania o zarządzaniu własnością intelektualną (IP) - dla Michała

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0