Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kinetics of random sequential adsorption of nearly spherically symmetric particles

Kinetics of random sequential adsorption of nearly ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Cieśla, Michał [SAP11018214] pl
dc.contributor.author Barbasz, Jakub [SAP11019396] pl
dc.date.accessioned 2015-03-13T10:15:21Z
dc.date.available 2015-03-13T10:15:21Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1539-3755 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3796
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Kinetics of random sequential adsorption of nearly spherically symmetric particles pl
dc.type JournalArticle pl
dc.abstract.en Kinetics of random sequential adsorption (RSA) of disks on flat, two-dimensional surfaces is governed by a power law with exponent −1/2. The study has shown that for RSA of nearly spherically symmetric particles this exponent is −1/3, whereas other characteristics typically measured in RSA simulations approach values known for disks with the increase of symmetry of the particles. pl
dc.subject.en adsorption pl
dc.subject.en RSA pl
dc.description.volume 89 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.doi 10.1103/PhysRevE.89.022401 pl
dc.identifier.eissn 1550-2376 pl
dc.title.journal Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej : Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid 022401 pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 A]: 35


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach