Jagiellonian University Repository

Współczesne asymetryczne konflikty zbrojne w obliczu prawa humanitarnego : stosowanie zasad użycia siły

pcg.skipToMenu

Współczesne asymetryczne konflikty zbrojne w obliczu prawa humanitarnego : stosowanie zasad użycia siły

Show full item record

dc.contributor.author Leśniewski, Kamil [USOS161799] pl
dc.date.accessioned 2017-02-14T12:51:37Z
dc.date.available 2017-02-14T12:51:37Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2299-2383 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37948
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode *
dc.title Współczesne asymetryczne konflikty zbrojne w obliczu prawa humanitarnego : stosowanie zasad użycia siły pl
dc.title.alternative Modern asymmetric armed conflicts versus international humanitarian law : a facet of rules of engagement pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 159-171 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 169-171 pl
dc.identifier.weblink http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+Spol+15+%284+2016%29/dcd5e4d8-a96e-41fb-b165-35b92a9e2280#page=159 pl
dc.abstract.pl Zarysowuje się ogromna różnica i dysproporcja między działaniami militarnymi w XXI wieku i w okresie go poprzedzającym. Nowoczesne operacje zbrojne, przeprowadzane we wrogich środowiskach, wymagają harmonizacji wielu czynników. Artykuł prezentuje trudności wiążące się z zastosowaniem rules of engagement - w polskiej nomenklaturze wojskowej zwanych także zasadami użycia siły - przez jednostki biorące udział w bezpośrednich kontaktach na wrogim terytorium. Podkreślenia wymaga znaczenie przedmiotowych zasad w kontekście podniesienia bezpieczeństwa kombatantów, jak i niekombatantów, którzy objęci są szczególną ochroną prawnomiędzynarodową. Pierwszorzędnym celem ustalenia zasad użycia siły było określenie wskazówek jego dopuszczalności, zwłaszcza w samoobronie, oraz dostarczenie narzędzia oceny jego proporcjonalności i konieczności. W pracy oceniono, na ile efekt ten udało się osiągnąć dzięki obecnie obowiązującym zasadom użycia siły. Autor podkreśla negatywny wpływ błędnie skonstruowanych zasad na stan psychiczny walczących oraz ogólną liczbę ofiar. pl
dc.abstract.en Modern military operations, which usually take place deep inside enemy territories, require harmonisation of numerous factors. This article presents how difficult it is to apply Rules of Engagement for troops taking part in close combat confrontations. It has to be highlighted how essential those rules are to provide safety for all combatants and non-combatants. In the first place ROE should provide clear guidance on using of force - especially in self-defence and the requirements of necessity and proportionality. The paper evaluates if the idea of ROE can be efficiently applied in modern asymmetric warfare. The author emphasizes how badly adapted rules can result in mental disorders in combatants and the number of casualties. pl
dc.subject.pl zasady użycia siły pl
dc.subject.pl międzynarodowe prawo humanitarne pl
dc.subject.pl współczesne konflikty zbrojne pl
dc.subject.en rules of engagement pl
dc.subject.en international humanitarian law pl
dc.subject.en modern warfare pl
dc.description.number 15 (4) pl
dc.identifier.eissn 2082-9213 pl
dc.title.journal Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne pl
dc.title.volume Tom prawniczy pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-14 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska