Jagiellonian University Repository

Kto się boi gender? : Kościół rzymskokatolicki w Polsce i kategoria płci

Kto się boi gender? : Kościół rzymskokatolicki w ...

Show full item record

dc.contributor.author Szwed, Anna [SAP14029761] pl
dc.date.accessioned 2017-02-14T07:24:11Z
dc.date.available 2017-02-14T07:24:11Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1230-266X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37880
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Kto się boi gender? : Kościół rzymskokatolicki w Polsce i kategoria płci pl
dc.title.alternative Who is afraid of gender? : the Roman Catholic Church in Poland and the category of gender pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 278-289 pl
dc.abstract.pl Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób w dyskursie Kościoła rzymskokatolickiego rozumiane jest pojęcie płci i na ile uwzględnia ono kategorię gender. Przedmiotem analizy jest zarówno nauczanie Magisterium, jak i dokumenty Kościoła lokalnego w Polsce oraz wypowiedzi jego hierarchów z lat 2013-14. Uzupełnieniem są wyniki badań jakościowych prowadzonych wśród księży diecezjalnych archidiecezji krakowskiej w 2007 r. Pojęcie płci w ujęciu Kościoła Katolickiego, jest zasadniczo naturalistyczne, oparte o esencjonalizm oraz binarność i komplementarność dwóch płci. Choć Kościół nie redukuje pojęcia płci jedynie do wymiaru biologicznego, to z pewnością ogranicza możliwość jej interpretowania w kategoriach konstruktu społecznego. Sama kategoria gender była zresztą wielokrotnie krytykowana jako ideologiczna, nie tylko na poziomie Kościoła lokalnego w Polsce, ale i Kościoła powszechnego. Konsekwencją przyjęcia ahistorycznej kategorii płci, obecnej w dyskursie Kościoła rzymskokatolickiego i w świadomości jego przedstawicieli - księży, jest petryfikowanie dotychczasowego kontraktu płci. pl
dc.abstract.en The paper adresses the question of how sex/gender is understood within the teaching of the Roman Catholic Church and to what extend it recognizes the category of gender. The objects of the analysis are the teaching of the Roman Curia as well as the documents of the local Church in Poland and statements of Polish bishops from 2013-2014. The results of qualitative research conducted among diocesan priests of the Archdiocese of Krakow in 2007 are treated as complementary data. The Church uses the notion of sex that is naturalistic, essentialist, binary and based on the complementarity of sexes. Although the Church does not reduce the notion of sex to the biological aspects, nevertheless the interpretation of gender as social construction is limited. The category of gender has been frequently criticized as ideological by the local Church in Poland and by the Roman Curia. The ahistorical category of sex, present in the discourse of the Roman Catholic Church and in the perceptions of its representatives - priests, petrifies the present gender contract. pl
dc.subject.pl gender pl
dc.subject.pl religia pl
dc.subject.pl ideologia gender pl
dc.subject.pl Kościół katolicki pl
dc.subject.pl płeć pl
dc.subject.en gender pl
dc.subject.en religion pl
dc.subject.en Roman Catholic Church pl
dc.subject.en gender ideology pl
dc.description.number 3 (109) pl
dc.title.journal Kultura i Edukacja pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 12


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)