Jagiellonian University Repository

Nowe stare problemy "dzieci ulicy" : teoria i praktyka

pcg.skipToMenu

Nowe stare problemy "dzieci ulicy" : teoria i praktyka

Show full item record

dc.contributor.author Nóżka, Marcjanna [SAP11018827] pl
dc.date.accessioned 2015-03-12T13:33:10Z
dc.date.available 2015-03-12T13:33:10Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.isbn 978-83-60560-65-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3780
dc.language pol pl
dc.title Nowe stare problemy "dzieci ulicy" : teoria i praktyka pl
dc.title.alternative New old problems "street children" : theory and practice pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 102-119 pl
dc.identifier.weblink http://zeszytnaukowy.pl/archiwum/ pl
dc.abstract.pl Rodzina, rodzice, problemy dzieciństwa. Celem artykułu jest prezentacja zjawiska „dzieci ulicy” i jego analiza w kontekście teorii i działań socjalnych. Przedstawiono problemy definicyjne, przyczyny i konsekwencje zjawiska. Omówione zostały aktualne problemy pracy z „dziećmi ulicy” oraz możliwości w tym zakresie. pl
dc.abstract.en Family, parents, childhood problems. The aim of the article is to introduce to the phenomenon of the "street children", and it's analysis in the context of theory and social action. Presented are definiton problems, causes and consequences of the phenomenon. Discussed are the current problems of working with "street children" and the possibilities in this area. pl
dc.subject.pl jakość życia pl
dc.subject.pl rodzina pl
dc.subject.pl poziom życia pl
dc.subject.pl warunki życia ludności pl
dc.subject.en quality of life pl
dc.subject.en family pl
dc.subject.en living standard pl
dc.subject.en people's living conditions pl
dc.description.series Zeszyt Naukowy - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, ISSN 1897-659X; 14 (2010) pl
dc.description.number 4 (14) pl
dc.title.journal Zeszyt Naukowy. Socjologia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-21 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowani; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)