Jagiellonian University Repository

Przekład literatury dla dzieci i młodzieży : między tekstem a oczekiwaniami wydawcy i czytelnika

pcg.skipToMenu

Przekład literatury dla dzieci i młodzieży : między tekstem a oczekiwaniami wydawcy i czytelnika

Show full item record

dc.contributor.author Zarych, Elżbieta [SAP13002110] pl
dc.date.accessioned 2017-02-13T11:09:45Z
dc.date.available 2017-02-13T11:09:45Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0867-0633 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37785
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl *
dc.title Przekład literatury dla dzieci i młodzieży : między tekstem a oczekiwaniami wydawcy i czytelnika pl
dc.title.alternative Translating children’s and young adults literature : between the text and the expectations of publishers and readers pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 206-227 pl
dc.identifier.weblink https://journals.openedition.org/td/6909 pl
dc.abstract.pl Przekład literatury dla dzieci i młodzieży należy rozpatrywać zarówno z perspektywy zagadnień tekstowych, jak i pozatekstowych. Niejednokrotnie ważniejsze od wierności oryginałowi staje się „dobro dziecka”, przy czym każda z osób decyzyjnych inaczej wyobraża sobie potencjalnego (często utopijnego) czytelnika i jego potrzeby. Oczekiwania w stosunku do przekładu i tłumacza są często po prostu oczekiwaniami względem idealnej książki, którą tłumacz jako autor wersji w danym języku ma stworzyć z „partytury” oryginału. Zrozumienie i uświadomienie sobie zjawisk występujących w tego typu przekładach i mechanizmów w nich działających są niezwykle istotne zarówno dla wydawców i tłumaczy, jak i dla czytelników biorących do ręki produkt końcowy. pl
dc.subject.pl przekład pl
dc.subject.pl literatura dla dzieci i młodzieży pl
dc.subject.pl wydawnictwa pl
dc.subject.pl recepcja pl
dc.subject.en translation pl
dc.subject.en children’s and young adults literature pl
dc.subject.en publishers pl
dc.subject.en reception pl
dc.description.number 1 (157) pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.identifier.doi 10.18318/td.2016.1.16 pl
dc.title.journal Teksty Drugie pl
dc.title.volume Powrót pokolenia? pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-09-20 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 C]: 15


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa