Jagiellonian University Repository

Kompetencje współczesnego wydawcy : założenia teoretyczne kontra opinie praktyków

pcg.skipToMenu

Kompetencje współczesnego wydawcy : założenia teoretyczne kontra opinie praktyków

Show full item record

dc.contributor.author Wójcik, Magdalena [SAP14000330] pl
dc.date.accessioned 2017-02-13T09:45:00Z
dc.date.available 2017-02-13T09:45:00Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2080-1807 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37764
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Kompetencje współczesnego wydawcy : założenia teoretyczne kontra opinie praktyków pl
dc.title.alternative Competencies of the modern publisher : theoretical assumptions versus opinions of practitioners pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 79-100 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 97-99 pl
dc.identifier.weblink https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSB/article/view/TSB.2016.021 pl
dc.subject.pl książka elektroniczna pl
dc.subject.pl proces wydawniczy pl
dc.subject.pl samopublikacja pl
dc.subject.pl Web 2.0 pl
dc.subject.pl zawód wydawcy pl
dc.subject.en e-book pl
dc.subject.en profession of publisher pl
dc.subject.en self-publishing pl
dc.subject.en the role of publisher pl
dc.subject.en Web 2.0 pl
dc.description.volume 9 pl
dc.description.number 2 (17) pl
dc.identifier.doi 10.12775/TSB.2016.021 pl
dc.identifier.eissn 2392-1633 pl
dc.title.journal Toruńskie Studia Bibliologiczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-05-24 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 1; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska