Jagiellonian University Repository

Procesy instytucjonalizacji organizacji IV sektora

pcg.skipToMenu

Procesy instytucjonalizacji organizacji IV sektora

Show full item record

dc.contributor.author Baran, Grzegorz [SAP11019118] pl
dc.contributor.editor Wawak, Tadeusz [SAP11005384] pl
dc.date.accessioned 2017-02-13T09:22:52Z
dc.date.available 2017-02-13T09:22:52Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4252-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37754
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Procesy instytucjonalizacji organizacji IV sektora pl
dc.title.alternative The institutionalization processes of the fourth sector organizations pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 253-261 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 258-259. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Przedmiotem artykułu jest nowe, wyłaniające się w przestrzeni społeczno-gospodarczej zjawisko, które część autorów identyfikuje jako czwarty sektor gospodarki, obejmujący przedsięwzięcia łączące społeczne cele działania z ich realizacją zgodnie z zasadami biznesowymi. Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy teorii i koncepcji, które mogą pomóc w wyjaśnieniu procesów wyłaniania się organizacji tegoż sektora. W pracy wykorzystano przede wszystkim metody dedukcji, z pełną świadomością, że jest to dopiero początek problematyzowania wskazanego obszaru badawczego. pl
dc.abstract.en The article is about a new, emerging phenomenon that some authors identify as the fourth sector of the economy, including project combining social objectives of the action with their implementation according to business rules. This article presents the results of analysis of the theories and concepts that can help explain the process of emerging the organizations of that sector. The study used mainly deductive method, being aware that it is just the beginnig of problematizing that research area. pl
dc.subject.pl organizacje czwartego sektora pl
dc.subject.pl instytucjonalizacja pl
dc.subject.pl przełomowe innowacje pl
dc.subject.pl przedsiębiorczość instytucjonalna pl
dc.subject.en fourth sector organizations pl
dc.subject.en institutionalization pl
dc.subject.en disruptive innovation pl
dc.subject.en institutional enterpreneurship pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.container Zarządzanie w szkołach wyższych i innowacje w gospodarce pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 36 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych