Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Trasa podróży naturalistów w świetle źródeł ikonograficznychAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji nie afiliował
Partyka, Józef
Suchoń Alina

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Partyka, Józef
Suchoń Alina

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Prawa i Administracji
Partyka, Józef
Suchoń Alina