Jagiellonian University Repository

Dysydent Bogdan Radica

Dysydent Bogdan Radica

Show full item record

dc.contributor.author Czerwiński, Maciej [SAP11018457] pl
dc.date.accessioned 2015-03-12T08:35:57Z
dc.date.available 2015-03-12T08:35:57Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 2084-3011 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3752
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Dysydent Bogdan Radica pl
dc.title.alternative A dissident Bogdan Radica pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 75-89 pl
dc.identifier.weblink http://www.pss.amu.edu.pl/images/stories/pss/VInumer/czerwinski.pdf pl
dc.subject.pl Bogdan Radica pl
dc.subject.pl chorwacka emigracja pl
dc.subject.pl wygnanie pl
dc.subject.pl myśl liberalna pl
dc.subject.pl niepodległość pl
dc.subject.pl komunizm pl
dc.subject.pl faszyzm pl
dc.subject.pl opozycja pl
dc.subject.en Bogdan Radica pl
dc.subject.en Croatian emigration pl
dc.subject.en exile pl
dc.subject.en liberal thought pl
dc.subject.en independence pl
dc.subject.en communism pl
dc.subject.en fascism pl
dc.subject.en dissidence pl
dc.description.number 6 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.doi 10.14746/pss pl
dc.identifier.eissn 2450-2731 pl
dc.title.journal Poznańskie Studia Slawistyczne pl
dc.title.volume Dysydenci, kontestatorzy, kultura sprzeciwu i współczesność pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-03-09 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 6; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa