Jagiellonian University Repository

Pasja kartograficzna : wyobraźnia imperialna i mapy w grach wideo z otwartym światem

Pasja kartograficzna : wyobraźnia imperialna i mapy ...

Show full item record

dc.contributor.author Majkowski, Tomasz [SAP14001259] pl
dc.date.accessioned 2017-02-09T14:43:22Z
dc.date.available 2017-02-09T14:43:22Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1230-4808 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37525
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Pasja kartograficzna : wyobraźnia imperialna i mapy w grach wideo z otwartym światem pl
dc.title.alternative A cartographic passion : imperial imagination and maps in video games with an open world pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 33-44 pl
dc.description.additional Streszcz. po ang. Autor na pub. podpisany: Tomasz Z. Majkowski pl
dc.abstract.pl Tekst podejmuje refleksję nad relacją pomiędzy mapą, stanowiącą element rozgrywki w grach wideo z otwartym światem i pojedynczym bohaterem, a terytorium takich gier. Przy pomocy narzędzi teorii imperializmu stara się opisać logikę, rządzącą zarówno rzeczonym związkiem, jak jego specyficznym i kluczowym elementem, to znaczy procedurą umieszczania na mapie znaczników, odpowiadających wyróżnionym elementom przestrzeni, starając się rozpoznać sposób, w jaki gry konserwują topikę i ideologię odkrycia, rządzącą imperialną kartografią i narracją podróżniczą. pl
dc.abstract.en A cartographic passion. Imperial imagination and maps in video games with an open world. The text is a reflection on the relationship between the map, i.e. an element of the game in one player open world games, and the territory of such games. Using imperialist theory tools, it seeks to describe the logic of both their relationship and its specific and key element, namely the procedure of placing markers on the map in places corresponding to distinct parts of the space, trying to uncover the way in which games preserve the topic and ideology of discovery which drives imperial cartography and travel narrative. pl
dc.subject.pl imperializm pl
dc.subject.pl kartografia pl
dc.subject.pl gry wideo pl
dc.subject.pl literatura podróżnicza pl
dc.subject.en imperialism pl
dc.subject.en cartography pl
dc.subject.en video games pl
dc.subject.en travel literature pl
dc.description.number 2 (90) pl
dc.description.publication 0,97 pl
dc.identifier.eissn 2300-1704 pl
dc.title.journal Kultura Współczesna pl
dc.title.volume Badanie gier : podejście krytyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 11


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)