Jagiellonian University Repository

Samochody, które zjadły świat : obrazy środków transportu w filmowych narracjach postapokaliptycznych

Samochody, które zjadły świat : obrazy środków ...

Show full item record

dc.contributor.author Juszczyk, Andrzej [SAP11017950] pl
dc.date.accessioned 2017-02-09T14:28:10Z
dc.date.available 2017-02-09T14:28:10Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0239-426X pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37522
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Samochody, które zjadły świat : obrazy środków transportu w filmowych narracjach postapokaliptycznych pl
dc.title.alternative The cars that ate the world : images of vehicles in post-apocalyptic movies pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 47-60 pl
dc.description.additional Streszcz. po pol. i ang., bibliogr. pl
dc.identifier.weblink https://journals.umcs.pl/ff/article/view/3836/3241 pl
dc.abstract.pl Tematem artykułu jest motywy samochodu jako ważnego elementu świata przedstawionego w niektórych wizjach postapokaliptycznych. Filmowe przedstawienia ludzkiej społeczności po katastrofie często posługują się tym motywem, który nie tylko stanowi element przestrzeni, ale często jest włączony w akcję, wpływa na motywacje czy wreszcie pełni w nich funkcję symboliczną. Dzieje się tak w omawianych w artykule filmach postapokaliptycznych: seria Mad Max (reż. George Miller), Hell (reż. Tim Fehlbaum), Downstreem (reż. Simone Bartesaghi), Damnation Alley (reż. Jack Smigh), The Book of Eli (reż. Albert i Allan Hughes). Artykuł prezentuje analizę obrazu samochodu w filmach postapokaliptycznych (jego wyglądu zewnętrznego, użyteczności), celów podróży podejmowanych przez bohaterów oraz specyficznego związku między samochodami a ludźmi. pl
dc.abstract.en The article concerns the motif of the vehicle as an important element of post-apocalyptic world. Some post-apocalyptic films show visions of humanity after the catastrophe using the image of the car which not only constitutes the element of space, but often influences the motivation or performs a symbolic function. Visual aspect of post-apo cars, lack of traditional destinations and almost compulsive using of vehicles by the protagonist and antagonist in such films like Mad Max series (directed by George Miller), Hell (directed by Tim Fehlbaum), Downstream (directed by Simone Bartesaghi), Damnation Alley (directed by Jack Smight), The Book of Eli (directed by Albert and Allen Hughes) seem to be really important for the vision of future (and contemporary) humanity. pl
dc.subject.pl postapokalipsa pl
dc.subject.pl film drogi pl
dc.subject.pl kultura popularna pl
dc.subject.pl dystopia pl
dc.subject.pl samochód pl
dc.subject.pl posthumanizm pl
dc.subject.pl cyborg pl
dc.subject.en post-apocalypse pl
dc.subject.en road movie pl
dc.subject.en popular culture pl
dc.subject.en dystopia pl
dc.subject.en car pl
dc.subject.en post-humanism pl
dc.subject.en cyborg pl
dc.description.volume 34 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.publication 0,94 pl
dc.identifier.doi 10.17951/ff.2016.34.2.47 pl
dc.identifier.eissn 2449-853X pl
dc.title.journal Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-02 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa