Jagiellonian University Repository

Koordynacja interesów gospodarczych w strukturach państwa

Koordynacja interesów gospodarczych w strukturach państwa

Show full item record

dc.contributor.author Ząbkowicz, Anna [SAP11018187] pl
dc.date.accessioned 2017-02-09T14:13:37Z
dc.date.available 2017-02-09T14:13:37Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0866-9503 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37517
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Koordynacja interesów gospodarczych w strukturach państwa pl
dc.title.alternative Coordination of economic interests in polity pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 39-57 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 55-57 pl
dc.identifier.weblink http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/publikacje/Documents/pim98-w610.pdf pl
dc.abstract.pl Artykuł ma na celu syntetyczne ujęcie dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej, a następnie próbuje zastosować to podejście badawcze do analizy skuteczności polityki fiskalnej i w szczególności - efektywności pomocy publicznej udzielonej w niektórych najwyżej rozwiniętych krajach w czasie recesji, która nastąpiła po kryzysie zaufania na rynkach finansowych w 2008 roku. W rezultacie perspektywę badawczą określają pojęcia governance (rozwiązywanie konfliktów w ramach gospodarującej organizacji) i government (koordynacja interesów gospodarczych w strukturach państwa). Wywód prowadzi do następujących wniosków. Po pierwsze, analizy ekonomiczne powinny w większym stopniu uwzględniać zagadnienia koordynacji w organizacyjnych ramach korporacji (governance) ze względu na szczególne właściwości i aspekty zachowań wielkich wielopodmiotowych organizacji gospodarczych oraz ze względu na społeczne następstwa funkcjonowania tego typu firm w gospodarce. Po drugie, objęcie perspektywą badawczą sfery wzajemnych oddziaływań między przedstawicielami gospodarki i państwa, czyli koordynacji interesów gospodarczych w strukturach państwa (government), uwidacznia kwestie redystrybucji funduszy i tym samym pomaga lepiej objaśnić efekty polityki gospodarczej. pl
dc.abstract.en The paper presents new institutional economics in a compact form and attempts to apply this approach to evaluation of fiscal policy, in particular of intervention that had been undertaken in some developed economies in the face of post-2008 recession. Structuring was accomplished with help of two basic concepts, namely governance, meant as managing economic conflicts within organization (firm), as well as government, meant as coordination of interests in the framework of the state (polity). The paper concludes with double finding. Firstly, economic analysis should deal to more extent with coordination within and among corporations (governance) due to specific characteristics of these actors and due to their significance in contemporary economy. Secondly, introducing into analysis a coordination of interests in the framework of the state (i.e. government-business relations) has some explanatory power regarding policy results since it reveals redistribution of funds. pl
dc.subject.pl governance pl
dc.subject.pl polityka fiskalna pl
dc.subject.pl nowa ekonomia instytucjonalna pl
dc.subject.pl ład gospodarczy pl
dc.subject.en governance pl
dc.subject.en fiscal policy pl
dc.subject.en new institutional economics pl
dc.subject.en institutional order pl
dc.description.number 98 pl
dc.description.publication 1,2 pl
dc.title.journal Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH pl
dc.title.volume Polityka gospodarcza  w warunkach przemian rozwojowych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-01-31 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 8


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)