Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Koordynacja interesów gospodarczych w strukturach państwa



Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Ząbkowicz Anna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Ząbkowicz Anna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Ząbkowicz Anna