Jagiellonian University Repository

"Well, don't these two look dapper!" : epistemological positioning on celebrity gossip websites

"Well, don't these two look dapper!" : epistemological ...

Show full item record

dc.contributor.author Szczyrbak, Magdalena [SAP11018918] pl
dc.date.accessioned 2017-02-09T12:57:40Z
dc.date.available 2017-02-09T12:57:40Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1732-8160 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37492
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title "Well, don't these two look dapper!" : epistemological positioning on celebrity gossip websites pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 209-234 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 227-229 pl
dc.abstract.pl Plotka, która jest zbliżona do stereotypu, stanowi mechanizm transmisji o funkcjach perswazyjnych, jednak nie próbuje odpowiedzieć na pytania o prawdziwość czy fałsz samego przekazu, ani o jego umocowanie w rzeczywistości innej niż ta, która jest budowana w procesie komunikacji (Wagner 2006: 39). Twierdzenie to dotyczy także internetowych plotek o gwiazdach, których autorzy stosują rozmaite strategie umożliwiające różnicowanie mocy epistemicznej formułowanych osądów, a także sygnalizujące, czy biorą oni odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych informacji. Uwzględniając powyższe ustalenia, w badaniu przeanalizowano elementy pozycjonowania epistemologicznego (Bednarek 2006) w artykułach plotkarskich pochodzących z bruk-portali napisanych w języku angielskim i polskim, tj. w językach nieposiadających gramatycznej kategorii ewidencjalności. W szczególności zwrócono uwagę na strategie przekazywania wiedzy, w tym na znaczniki związane z konstruowaniem (nie)pewności w badanym dyskursie. Analizą objęto następujące kategorie źródeł wiedzy: "Percepcja/Inferencja", "Wiedza ogólna", "Dowód", "Oczywistość", "Nieokreślone źródło wiedzy", "Pogłoska", i "Referowane doświadczenie mentalne", na podstawie których wyodrębniono najczęstsze znaczniki w językach angielskim i polskim. Wyniki badania pokazują, że zarówno autorzy artykułów o gwiazdach napisanych w języku angielskim, jak i tych w języku polskim stosują głównie znaczniki odnoszące się do percepcji i inferencji, a także te sygnalizujące, iż źródłem informacji jest pogłoska. To z kolei sugeruje, że autorzy artykułów o celebrytach nie wykazują dużego zaangażowania epistemicznego oraz że ich teksty mają niską wartość informacyjną. pl
dc.abstract.en Akin to stereotype, gossip is a transmission mechanism which fulfi ls persuasive functions, but which does not seek to answer questions about the genuineness of the transmitted information or its anchoring in reality other than the reality created during the communication process (Wagner 2006: 39). Such is also the case with online celebrity gossip, in which writers recruit various strategies to vary the epistemic strength of their assessments and to claim or disclaim responsibility for the accuracy of the provided information. Given the foregoing, basing on English and Polish linguistic material, this article investigates elements of epistemological positioning (Bednarek 2006) which underlie the construction of online celebrity news in two languages lacking grammaticalised systems of evidentiality. To this end, the study outlines the main strategies related to the communication of knowledge and identifi es the resources used for the construal of (un)certainty in this type of discourse. The sources of evidence analysed in the study include: "Perception/Inference," "General knowledge," "Proof," "Obviousness," "Unspecifi ed," "Hearsay" and "Mindsay," based on which diverse English and Polish EP markers are discussed. As the fi ndings expose, rather than off er solid evidence, the authors of both sets of articles rely chiefl y on perception, inference and hearsay, showing little epistemic commitment and decreasing the informative value of their reports., pl
dc.subject.pl bruk-portale pl
dc.subject.pl media brukowe pl
dc.subject.pl epistemiczność pl
dc.subject.pl serwisy plotkarskie pl
dc.subject.pl ewidencjalność pl
dc.subject.pl portale plotkarskie pl
dc.subject.pl pozycjonowanie epistemologiczne pl
dc.subject.pl plotki pl
dc.subject.en celebrity gossip pl
dc.subject.en evidentiality pl
dc.subject.en celebrity news pl
dc.subject.en gossip websites pl
dc.subject.en epsitemicity pl
dc.subject.en hearsay pl
dc.subject.en epistemological positioning pl
dc.subject.en media discourse pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.points 13 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23005920SPL.16.010.6169 pl
dc.identifier.eissn 2300-5920 pl
dc.title.journal Studies in Polish Linguistics pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa