Jagiellonian University Repository

Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne

pcg.skipToMenu

Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa