Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Religia i obyczaje muzułmanów w opiniach uczonych krakowskich w pierwszej połowie XV wieku

Religia i obyczaje muzułmanów w opiniach uczonych ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Świeboda, Wojciech [SAP12019547] pl
dc.contributor.editor Bukowski, Waldemar pl
dc.contributor.editor Jurek, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2017-02-07T15:56:54Z
dc.date.available 2017-02-07T15:56:54Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-61033-60-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37225
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Religia i obyczaje muzułmanów w opiniach uczonych krakowskich w pierwszej połowie XV wieku pl
dc.title.alternative Religion and customs of Muslims in the eyes of Cracow intellectuals in the first half of the 15th century pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana" pl
dc.description.physical 1205-1224 pl
dc.subject.pl muzułmanie - Polska - 15 w. pl
dc.subject.pl uczeni - 15 w. pl
dc.subject.pl religia - Polska - 15 w. pl
dc.subject.en Muslims - Poland - 15th c. pl
dc.subject.en intellectuals - 15 c. pl
dc.subject.en religion - Poland - 15th c. pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Narodziny Rzeczypospolitej : studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach