Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Czasowo-przestrzenna zmienność cech fizykochemicznych ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biologii nie afiliował
Żelazny Mirosław

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biologii
Żelazny Mirosław

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biologii
Żelazny Mirosław