Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

On the Bernstein-Walsh-Siciak theorem

On the Bernstein-Walsh-Siciak theorem

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Pierzchała, Rafał [SAP11018687] pl
dc.date.accessioned 2014-07-30T08:25:46Z
dc.date.available 2014-07-30T08:25:46Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0039-3223 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/371
dc.language eng pl
dc.title On the Bernstein-Walsh-Siciak theorem pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 55-63 pl
dc.description.volume 212 pl
dc.identifier.doi 10.4064/sm212-1-4 pl
dc.identifier.eissn 1730-6337 pl
dc.title.journal Studia Mathematica pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki : Instytut Matematyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2012 A]: 30


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach