Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Karaim literature as a source of information on the spoken language : a case study of the early 20th-century Lutsk Karaim dialect

Karaim literature as a source of information on the ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska