Jagiellonian University Repository

Uwagi na temat predynastycznej architektury z suszonej cegły mułowej w Egipcie : metodyka dokumentacji i próba rekonstrukcji

pcg.skipToMenu

Uwagi na temat predynastycznej architektury z suszonej cegły mułowej w Egipcie : metodyka dokumentacji i próba rekonstrukcji

Show full item record

dc.contributor.author Karmowski, Jacek [SAP14028384] pl
dc.date.accessioned 2017-02-07T09:58:18Z
dc.date.available 2017-02-07T09:58:18Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0860-2395 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37132
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses *
dc.title Uwagi na temat predynastycznej architektury z suszonej cegły mułowej w Egipcie : metodyka dokumentacji i próba rekonstrukcji pl
dc.title.alternative Remarks on mud brick architecture from the Predynastic Period in Ancient Egypt : methodology of documentation and an attempt of reconstruction pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 45-53 pl
dc.description.additional Tekst równol. w j. pol. i ang. pl
dc.identifier.weblink http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk39.pdf#page=45 pl
dc.abstract.pl Niniejszy artykuł traktuje o problematyce dokumentacji i rekonstrukcji predynastycznej architektury z suszonej cegły mułowej na terenie Egiptu. Opisano w nim metody pozyskiwania danych oraz proces wykorzystania ich do celów rekonstrukcji dawnej zabudowy osadniczej. Zaprezentowano także proces powstawania oraz końcowe efekty trójwymiarowej rekonstrukcji opisywanej zabudowy opartej na tradycyjnej dokumentacji archeologicznej połączonej z danymi pozyskanymi za pomocą tachimetru. W artykule poświęcono również miejsce na refl eksję na temat suszonej cegły mułowej. Opisano współczesny proces produkcji tego materiału budowlanego, jego właściwości oraz sugestie na temat sposobu dokumentacji jego pradziejowych odpowiedników odkrywanych podczas archeologicznych badań wykopaliskowych. pl
dc.abstract.en This paper examines methodological descriptions of obtaining and applying data to reconstruct mud-brick Pre- Dynastic architecture from Ancient Egypt. These methods include the creating a three dimensional virtual reconstruction based on traditional archaeological documentation and geodesic measurements. I also provide information about mud-bricks as a building component including the modern process of mud-brick production, its characteristics as a building material and suggestions for documentation methods of archaeological examples. pl
dc.subject.pl okres predynastyczny w starożytnym Egipcie pl
dc.subject.pl architektura osadnicza pl
dc.subject.pl cegła mułowa pl
dc.subject.pl rekonstrukcje 3D pl
dc.subject.pl metody dokumentacyjne w archeologii pl
dc.subject.pl anologie etnograficzne pl
dc.subject.en Predynastic Period in Ancient Egypt pl
dc.subject.en settlement architecture pl
dc.subject.en mud brick, 3D reconstructions pl
dc.subject.en documentation methods in archaeology pl
dc.subject.en ethnographic analogies pl
dc.subject.en ethnographic analogies pl
dc.description.number 39 pl
dc.identifier.eissn 2544-8870 pl
dc.title.journal Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation pl
dc.title.volume Neoklasycyzm i neoklasycyzmy w architekturze Polski i Łotwy = Neoclassicism and neo-classicisms in the architecture of Poland and Latvia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-07 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Archeologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 5


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach