Jagiellonian University Repository

Izolacja białek zlokalizowanych na powierzchni komórek patogenów z rodzaju Candida oraz ich identyfikacja z wykorzystaniem spektrometrii masowej

pcg.skipToMenu

Izolacja białek zlokalizowanych na powierzchni komórek patogenów z rodzaju Candida oraz ich identyfikacja z wykorzystaniem spektrometrii masowej

Show full item record

dc.contributor.author Karkowska-Kuleta, Justyna [SAP13036970] pl
dc.contributor.editor Markowski, Konrad A. pl
dc.contributor.editor Gajadhur, Marta pl
dc.contributor.editor Badyda, Artur pl
dc.date.accessioned 2015-03-11T11:00:41Z
dc.date.available 2015-03-11T11:00:41Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-935118-0-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3705
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Izolacja białek zlokalizowanych na powierzchni komórek patogenów z rodzaju Candida oraz ich identyfikacja z wykorzystaniem spektrometrii masowej pl
dc.title.alternative Isolation of proteins localized at the cell surface of pathogenic yeasts from genus Candida and their identification with mass spectrometry pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Fundacja na Rzecz Młodych Naukowców pl
dc.description.physical 15-24 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 22-24 pl
dc.abstract.pl W ciągu ostatnich kilku dekad szczególnie wśród osób z poważnymi defektami układu odpornościowego znacznie wzrosła częstość zakażeń grzybiczych wywołanych przez gatunki z rodzaju Candida. Jednym ze sposobów na opracowanie nowych metod profilaktyki i terapii zakażeń grzybiczych jest identyfikacja i analiza makrocząsteczek eksponowanych na powierzchni patogenów i budujących ich ścianę komórkową, która jest strukturą odpowiadającą za aktywny i stały kontakt z gospodarzem podczas rozwoju infekcji. Jedną z głównych technik stosowanych w tym celu jest proteomika wspomagana spektrometrią masową. W niniejszej pracy przedstawiono najczęściej stosowane metody izolacji białek ściany komórkowej gatunków z rodzaju Candida oraz podano przykłady najważniejszych zidentyfikowanych grzybiczych białek izolowanych wybranymi metodami. Dokładna charakterystyka tak ważnej części komórki patogenu, jaką jest proteom ściany komórkowej może się znacząco przyczynić w przyszłości do projektowania innowacyjnych metod profilaktyki i leczenia zakażeń grzybiczych. pl
dc.subject.pl proteomika pl
dc.subject.pl spektrometria masowa pl
dc.subject.pl kandydozy pl
dc.subject.pl Candida pl
dc.subject.pl ściana komórkowa pl
dc.description.publication 0,6 pl
dc.title.container Wyzwania współczesnej techniki : postępy badań i zastosowania pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biochemii Analitycznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)