Jagiellonian University Repository

O słowach nieprzetłumaczalnych, czyli o staroindyjskiej koncepcji "rasa"

pcg.skipToMenu

O słowach nieprzetłumaczalnych, czyli o staroindyjskiej koncepcji "rasa"

Show full item record

dc.contributor.author Marlewicz, Halina [SAP11014169] pl
dc.date.accessioned 2017-02-06T11:35:24Z
dc.date.available 2017-02-06T11:35:24Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 0084-4446 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37045
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title O słowach nieprzetłumaczalnych, czyli o staroindyjskiej koncepcji "rasa" pl
dc.title.alternative About untranslatable words : the old Indian concept of "rasa" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 151-159 pl
dc.identifier.weblink http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-2de7d745-14cb-46d7-b283-ff02627f71fe?q=bwmeta1.element.desklight-4c861233-5443-47ba-a4ea-81a5013ac746;9&qt=CHILDREN-STATELESS pl
dc.identifier.weblink http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Zagadnienia-Rodzajow-Literackich/issue/view/140 pl
dc.abstract.pl "O słowach nieprzetłumaczalnych, czyli o staroindyjskiej koncepcji rasa" to eseistyczne przedstawienie wybranych kwestii dotyczących niezwykle nośnej idei rasa wywodzącej się z klasycznej estetyki indyjskiej. Autorka wskazała na kłopoty związane z próbami konceptualizacji rasa, zarówno przez jej rodzimych, jak i obcych interpretatorów. Te kłopoty zilustrowano na wybranych przykładach. Niezbywalnym elementem konceptualizacji rasa są emocje oraz zmysłowy odbiór sztuki. Wydaje się przeto, że współczesna antropologia zmysłów, w której szczególną uwagę zwraca się na rolę sensorium w budowaniu obrazu świata oraz kulturowo uwarunkowanych sposobów jego odzwierciedlania w różnych dziedzinach nauk, ale także w sztuce, literaturze czy rozważaniach teoretycznoliterackich, stwarza nowy, obiecujący kontekst dla rozważań wokół estetyki staroindyjskiej, w której koncepcja rasa odgrywała kluczową rolę. pl
dc.subject.pl estetyka staroindyjska pl
dc.subject.pl koncepcja rasa pl
dc.subject.pl antropologia zmysłów pl
dc.subject.en aesthetics of Old India pl
dc.subject.en rasa theory pl
dc.subject.en anthropology of senses pl
dc.description.volume 59 pl
dc.description.number 3 (119) pl
dc.description.points 14 pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.identifier.eissn 2451-0335 pl
dc.title.journal Zagadnienia Rodzajów Literackich pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-06 pl
dc.participation Marlewicz, Halina: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa