Jagiellonian University Repository

Konfiskata czy sekwestr nieruchomości klasztornych w Królestwie Polskim w 1864 r.?

pcg.skipToMenu

Konfiskata czy sekwestr nieruchomości klasztornych w Królestwie Polskim w 1864 r.?

Show full item record

dc.contributor.author Uruszczak, Wacław [SAP11005494] pl
dc.date.accessioned 2017-02-06T11:35:11Z
dc.date.available 2017-02-06T11:35:11Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1731-6375 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37044
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Konfiskata czy sekwestr nieruchomości klasztornych w Królestwie Polskim w 1864 r.? pl
dc.title.alternative Confiscation or Sequestration of Monastic Properties in the Kingdom of Poland in 1864? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 933-944 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 942-943, streszcz. ang. s. 943-944 pl
dc.identifier.weblink https://journals.umcs.pl/sil/article/view/2349/pdf pl
dc.description.volume 25 pl
dc.description.number 3 pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 0,8 pl
dc.identifier.doi 10.17951/sil.2016.25.3.933 pl
dc.identifier.eissn 2449-8289 pl
dc.title.journal Studia Iuridica Lublinensia pl
dc.title.volume Od prawa przeszłego do współczesnego : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-06 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Historii Prawa Polskiego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa