Jagiellonian University Repository

Obrzędy sufickie w XIX-wiecznym Stambule we wspomnieniach polskich i tureckich : praktyki religijne czy widowisko ludyczne?

pcg.skipToMenu

Obrzędy sufickie w XIX-wiecznym Stambule we wspomnieniach polskich i tureckich : praktyki religijne czy widowisko ludyczne?

Show full item record

dc.contributor.author Filipowska, Sylwia [SAP14000312] pl
dc.contributor.editor Quirini-Popławska, Danuta pl
dc.contributor.editor Burkiewicz, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2017-02-06T09:24:41Z
dc.date.available 2017-02-06T09:24:41Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7614-277-7 (AIK) pl
dc.identifier.isbn 978-83-277-1286-8 (WAM) pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/37000
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Obrzędy sufickie w XIX-wiecznym Stambule we wspomnieniach polskich i tureckich : praktyki religijne czy widowisko ludyczne? pl
dc.title.alternative Sufi rituals in 19th century Istanbul : ludic spectacles or religious ceremonies? pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Akademia Ignatianum pl
dc.pubinfo : Wydawnictwo WAM pl
dc.description.physical 221-232 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji: Sacrum w mieście: aspekty religijne, kulturalne i społeczne; 2015-11-25; 2015-11-27; Kraków; Polska pl
dc.abstract.pl W artykule podjęty został problem determinacji kulturowej pojęcia sacrum. Materiałem, który posłużył do potwierdzenia tezy o kulturowym uwarunkowaniu granic sfery sacrum były polskie i tureckie wspomnienia dotyczące obrzedów sufickich w dziewiętnastowiecznym Stambule ze szczególnym uwzględnieniem mewlewitów i bractwa Rufai. Opinie i emocje towarzyszące Polakom i Turkom obserwującym owe obrzędy okazały się skrajnie dwubiegunowe, co dobrze wyrażają określenia użyte w podtytule artykułu: "praktyki religijne" oraz "widowisko ludyczne". Głoszona w artykule teza poparta została licznymi przykładami i cytatami z polskiej i tureckiej literatury wspomnieniowej. pl
dc.abstract.en The essence of this article is to describe the Sufi rituals in 19th century Istanbul as a part of the sphere of sacrum. The main question, which has been raised, is associated with cultural determinants of sacrum. To achieve the most objective results the source materials were selected based on cultural diversity – Polish and Turkish memoir literature was compared paying special attention to writers’ attitude towards Sufi rituals (especially Mewlewi and Rufai orders), observed in Istanbul. The analysis of Polish memoir literature shows that Polish writers treated Sufi rituals as a kind of show or spectacle – they felt themselves like the audience in a theatre, using in theirs descriptions a lot of derogatory terms such as: "Paris fleapit" (Antoni Zaleski), "operetta" (Antoni Zaleski), "comedy" (Ignacy Hołowiński), "epileptic dance" (Władysław Mickiewicz), "religious waltz performed by living windmills" (Hieronim Kajsiewicz) or "oddity" (Zygmunt Skórzewski). They did not understand the sacred atmosphere of these rituals, focusing on their external, physical side only. Contrarily, Turkish memoir literature (represented by much less pieces than Polish, which is the effect of different ways of development of Turkish literature) treats Sufi rituals as the undisputed part of sacrum sphere. Being a Sufi seems to be quite popular in 19th century Istanbul, but even those of the writers, who did not declared to belong to any mystic brotherhood, understood the religious and philosophical basis of Sufism (which was an effect of reading Mewlana’s Masnavi, as in case of Muallim Naci). Thanks to that for example Naciye Neyyal Biren could be truly touched by Mewlewi rituals and live the ceremony as a spiritual experience. The article supports the thesis of cultural determination of sacrum sphere. pl
dc.subject.pl sufizm pl
dc.subject.pl dziewiętnastowieczny Stambuł pl
dc.subject.pl sacrum pl
dc.subject.pl literatura wspomnieniowa pl
dc.subject.en Sufism pl
dc.subject.en 19th century Istanbul pl
dc.subject.en sacrum pl
dc.subject.en memoir literature pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.container Sacrum w mieście pl
dc.title.volume Epoka nowożytna i czasy współczesne : wymiar religijny, kulturalny i społeczny pl
dc.language.container pol pl
dc.participation Filipowska, Sylwia: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
dc.sourceinfo liczba autorów 22; liczba stron 395; liczba arkuszy wydawniczych 22; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)