Jagiellonian University Repository

Crimean conflict : from the perspective of Russia, Ukraine, and public international law

pcg.skipToMenu

Crimean conflict : from the perspective of Russia, Ukraine, and public international law

Show full item record

dc.contributor.author Ingelevič-Citak, Milena [SAP14019842] pl
dc.date.accessioned 2017-02-04T09:00:56Z
dc.date.available 2017-02-04T09:00:56Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 1213-8770 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36953
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Crimean conflict : from the perspective of Russia, Ukraine, and public international law pl
dc.title.alternative Konflikt na Krymie : z punktu widzenia Rosji, Ukrainy i prawa międzynarodowego publicznego pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 23-45 pl
dc.identifier.weblink http://iclr.upol.cz/wp-content/uploads/2016/06/iclr_2_2015.pdf#page=23 pl
dc.description.volume 15 pl
dc.description.number 2 pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 1,67 pl
dc.identifier.doi 10.1515/iclr-2016-0034 pl
dc.identifier.eissn 2464-6601 pl
dc.title.journal International and Comparative Law Review pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2017-01-30 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa