Jagiellonian University Repository

Impact of meteorological conditions on stability of selected slopes in the Wiśnicz Foothills

pcg.skipToMenu

Impact of meteorological conditions on stability of selected slopes in the Wiśnicz Foothills

Show full item record

dc.contributor.author Demczuk, Piotr pl
dc.contributor.author Zydroń, Tymoteusz pl
dc.contributor.author Siłuch, Marcin pl
dc.contributor.author Klimek, Mariusz [SAP12014422] pl
dc.date.accessioned 2017-02-03T11:38:07Z
dc.date.available 2017-02-03T11:38:07Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1898-8857 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36899
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Impact of meteorological conditions on stability of selected slopes in the Wiśnicz Foothills pl
dc.title.alternative Wpływ warunków meteorologicznych na kształtowanie się warunków stateczności wybranych zboczy Pogórza Wiśnickiego pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 363-380 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 378-379 pl
dc.subject.pl współczynnik bezpieczeństwa pl
dc.subject.pl osuwisko pl
dc.subject.pl Pogórze Wiśnickie pl
dc.subject.en factor of safety pl
dc.subject.en landslide pl
dc.subject.en Wiśnicz Foothills pl
dc.description.volume 46 pl
dc.description.number 4 pl
dc.identifier.doi 10.1515/sggw-2015-0009 pl
dc.identifier.eissn 2081-9617 pl
dc.title.journal Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Land Reclamation pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 9


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0