Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Deprefiksacja czasownikowa w języku litewskim

Deprefiksacja czasownikowa w języku litewskim

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska