Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Qumak S.A. : wartości w firmie innowacyjnejAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej nie afiliował
Oleksyn, Tadeusz
Herman, Andrzej
Stańczyk Izabela
Oleksyn, Tadeusz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Oleksyn, Tadeusz
Herman, Andrzej
Stańczyk Izabela
Oleksyn, Tadeusz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Oleksyn, Tadeusz
Herman, Andrzej
Stańczyk Izabela
Oleksyn, Tadeusz