Jagiellonian University Repository

Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce

Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli ...

Show full item record

dc.contributor.author Bugaj, Justyna [SAP11119609] pl
dc.date.accessioned 2017-02-02T13:42:03Z
dc.date.available 2017-02-02T13:42:03Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4179-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36779
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce pl
dc.title.alternative The university strategies for the professional development of academic teachers in Poland pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 183, [2] pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 159-176. Nazwisko aut. na publ.: Justyna M. Bugaj pl
dc.abstract.pl Praca nauczyciela akademickiego jest uzależniona od ciągłego, nie tylko samodzielnego, rozwoju. To sformułowanie dość oczywiste, choć oczywiste nie są związane z nim decyzje oraz pytania, na które należy wcześniej odpowiedzieć. Na przykład: Jak, kiedy, gdzie i w jakim kierunku nauczyciel akademicki powinien się rozwijać? Czy może liczyć na uczelniane wsparcie tego (samodzielnego) rozwoju, czy też sam powinien decydować o kierunku, sposobie, metodach i narzędziach, które wykorzysta do doskonalenia realizacji zadań zawodowych? A równocześnie - w jaki sposób organizacyjnie przeprowadzać proces rozwojowy nauczycieli akademickich? Jak ukierunkować ich rozwój, aby był to proces skuteczny, sprawny i efektywny, umożliwiający realizację różnych celów uczelni? Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce to unikatowa pozycja na polskim rynku wydawniczym. Oprócz analizy teoretycznej i praktycznej owych zagadnień, przedstawia autorski model strategicznego rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w uniwersytecie, opracowany na podstawie badań własnych. Zakłada on równe zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, a szczególnie nauczycieli akademickich i władz uczelni. Postuluje wybór jednej (dominującej) z czterech proponowanych strategii rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich do wspierania przez uczelnię, przy ograniczaniu innych możliwości i kierunków rozwojowych. Książka została napisana na podstawie aktualnej literatury przedmiotu, jest także wynikiem ośmiu lat badań Autorki związanych ze szkolnictwem wyższym w Polsce i na świecie, prowadzonych podczas współpracy z Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ. Przeznaczona jest dla osób zainteresowanych rozwojem zawodowym nauczycieli akademickich w uniwersytecie, w tym szczególnie studentów i doktorantów planujących karierę na uczelniach oraz dyrektorów, dziekanów i rektorów (władz uczelni) odpowiadających za kształt i kierunek rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich. pl
dc.description.publication 11,5 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-9538-6 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)