Jagiellonian University Repository

Organizacja imprez sportowych jako sposób budowy marki turystycznej miasta Krakowa na przykładzie wyścigu kolarskiego Tour de Pologne

Organizacja imprez sportowych jako sposób budowy ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa