Jagiellonian University Repository

Archiwum znaków : semiotyka pamięci kulturowej

pcg.skipToMenu

Archiwum znaków : semiotyka pamięci kulturowej

Show full item record

dc.contributor.author Czerwiński, Maciej [SAP11018457] pl
dc.date.accessioned 2015-03-10T14:03:44Z
dc.date.available 2015-03-10T14:03:44Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 1899-0983 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3675
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Archiwum znaków : semiotyka pamięci kulturowej pl
dc.title.alternative Archive of signs : the semiotics of cultural memory pl
dc.title.alternative Das Archiv von Zeichen : die Semiotik des kulturellen Gedächtnisses pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 31-48 pl
dc.identifier.weblink http://www.tekst-dyskurs.eu/images/pdf/zeszyt_7/Czerwinski_ArchiwumZnakow.pdf pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszego artykułu jest problem pamięci kulturowej w kontekście badań nad dyskursem o nachyleniu semiotycznym. Podejmowana jest próba wykorzystania instrumentarium analiz dyskursu historycznego w refleksji nad pamięcią. Tytułowe archiwum znaków - semantycznie profilowanych w dyskursie - potraktowane zostaje jako rezerwuar wiedzy zgromadzonej i przenoszonej dzięki językowi, literaturze i sztuce. pl
dc.abstract.en The main goal of this article is to present cultural memory in the context of semiotically-oriented discourse studies. An attempt is made to apply theoretical approaches of analyses of historical discourse in the field of cultural memory. The archive of signs, semantically profiled in discourse, is understood as a reservoir of knowledge stored and conveyed by language, literature and arts. pl
dc.subject.pl pamięć kulturowa pl
dc.subject.pl dyskurs pl
dc.subject.pl znaki pl
dc.subject.en cultural memory pl
dc.subject.en discourse pl
dc.subject.en signs pl
dc.description.volume 7 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-03-09 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2014 B]: 6


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa