Jagiellonian University Repository

Le ville medicee nella poesia della cerchia di Lorenzo il Magnifico

Le ville medicee nella poesia della cerchia di Lorenzo ...

Show full item record

dc.contributor.author Wrana, Magdalena [SAP11019927] pl
dc.contributor.editor Lenart, Mirosław pl
dc.contributor.editor Wrana, Magdalena [SAP11019927] pl
dc.date.accessioned 2017-02-02T11:05:14Z
dc.date.available 2017-02-02T11:05:14Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-940452-3-4 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64806-78-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36731
dc.language ita pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.subject.other Lorenzo il Magnifico pl
dc.subject.other ville medicee pl
dc.subject.other poesia neolatina pl
dc.subject.other Firenze nel Quattrocento pl
dc.title Le ville medicee nella poesia della cerchia di Lorenzo il Magnifico pl
dc.title.alternative The Medici villas in the poetry of Lorenzo the Magnificent's circle pl
dc.title.alternative Wille medycejskie w poezji kręgu Wawrzyńca Wspaniałego pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Padova : Accademia dei Rampanti pl
dc.pubinfo Opole : Archiwum Państwowe w Opolu pl
dc.description.physical 43-56 ; 355-369 pl
dc.description.additional Tekst w j. włoskim s. 43-56, w j. pol. s. 355-369 pl
dc.abstract.pl Artykuł poświęcony jest recepcji willi medycejskich w nowołacińskiej poezji kręgu Wawrzyńca Wspaniałego pl
dc.abstract.en The article discusses the reception of the Medici villas in the neolatin poetry in the circle of Lorenzo the Magnificent pl
dc.abstract.other L'articolo si concentra sulla ricezione delle ville medicee nella poesia neolatina della cerchia di Lorenzo il Magnifico. pl
dc.subject.pl Wawrzyniec Wspaniały pl
dc.subject.pl wille medycejskie pl
dc.subject.pl poezja nowołacińska pl
dc.subject.pl Florencja w XV wieku pl
dc.subject.en Lorenzo the Magnificent pl
dc.subject.en the Medici villas pl
dc.subject.en neolatin poetry pl
dc.subject.en Florence in 15th century pl
dc.description.series Archiwalne Źródła Tożsamości; 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Corti rinascimentali extraurbane : un modello di cultura tra Italia e Polonia : atti del Convegno Internazionale Altivole-Castelfranco Veneto-Maser-Vedelago-Mira-Padova-Luvigliano 16-18 settembre 2013 = Podmiejskie dwory renesansowe : wzorzec kulturowy we Włoszech i w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji naukowej Altivole-Castelfranco Veneto-Maser-Vedelago-Mira-Padova-Luvigliano 16-18 września 2013 pl
dc.language.container ita pl
dc.participation Wrana, Magdalena: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)