Jagiellonian University Repository

(صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب

(صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب

Show full item record

dc.contributor.author Rakowiecka-Asgari, Karolina [SAP11019089] pl
dc.contributor.author Asgari Hasanaklou, Asgar pl
dc.date.accessioned 2017-02-02T09:32:20Z
dc.date.available 2017-02-02T09:32:20Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-964-207-069-5 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36720
dc.language per pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.subject.other romān-e irāni pl
dc.subject.other šaxsiyat-e zan pl
dc.subject.other Irān-e pas az enqelāb pl
dc.subject.other adabiyāt-e xavar-e miyāne pl
dc.title (صدای زمانه (جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب pl
dc.title.alternative Sedā-ye zamāne : ğāme'e-šenāsi-ye šaxsiyat-e zan dar romān-e ba'd az enqelāb pl
dc.title.alternative Signum temporis : sociology of female character in Iranian post-revolutionary novel pl
dc.title.alternative Signum temporis : socjologia postaci kobiecej w porewolucyjnej powieści irańskiej pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Teheran : Našr-e Axtarān pl
dc.description.physical 336 pl
dc.abstract.pl Książka porusza problem relacji formy powieści irańskiej z dynamiką przemian społecznych. Analizując zjawisko feminizacji porewolucyjnej beletrystyki, zwraca uwagę na kluczową rolę, jaką postać kobieca zaczyna stopniowo odgrywać, jej psychologiczną komplikację i uwikłanie w złożone relacje z innymi, które stają się częstokroć kluczem do literackiego przetworzenia zmiennej i wielowymiarowej rzeczywistości społecznej, do której przestały przystawać bardziej klasyczne formy literatury. Odchodząc od prostego wyobrażenia literatury jako odwzorowania rzeczywistości w klasycznej socjologii powieści książka ta próbuje szukać odpowiedzi na pytanie o sposoby dyskursywikacji rzeczywistości pozatekstowej przez literaturę i powstające w tym procesie nowe formy. Doświadczenia Iranu, w którym powieść pojawiła się zaledwie sto lat temu, by stać się rychło jednym z głównych gatunków literackich, mogą wnosić wiele w uniwersalne badania na ten temat. pl
dc.subject.pl powieść irańska pl
dc.subject.pl postać kobieca pl
dc.subject.pl porewolucyjny Iran pl
dc.subject.pl literatura Bliskiego Wschodu pl
dc.subject.en Iranian novel pl
dc.subject.en female character pl
dc.subject.en post-revolutional Iran pl
dc.subject.en Middle Eastern literature pl
dc.description.points 40 pl
dc.description.publication 16 pl
dc.participation Rakowiecka-Asgari, Karolina: 75%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)