Jagiellonian University Repository

Od Teatrografu do seriali : o czechosłowackich interaktywnych projektach audiowizualnych

Od Teatrografu do seriali : o czechosłowackich ...

Show full item record

dc.contributor.author Marecki, Piotr [SAP11019423] pl
dc.date.accessioned 2015-03-10T12:56:34Z
dc.date.available 2015-03-10T12:56:34Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0452-9502 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3667
dc.language pol pl
dc.title Od Teatrografu do seriali : o czechosłowackich interaktywnych projektach audiowizualnych pl
dc.title.alternative From Theatregraph to TV series : on Czechoslovak interactive audiovisual projects pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 255-261 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 261 pl
dc.abstract.pl Autor omawia trzy najważniejsze interaktywne czechosłowackie utwory audiowizualne: film Kinoautomat (1967) Radúza Činčery oraz seriale Dylematy kucharza Świętopełka (Rozpaky kuchaře Svatopluka, 1985) w reżyserii Františka Filipa i Grzechy dla ojca Knoxa (Hříchy pro pátera Knoxe, 1992) w reżyserii Dušana Kleina. Marecki wskazuje na prekursorski w skali światowej charakter projektów oraz sytuuje je w kontekście specyficznych dla Czechosłowacji eksperymentów i wynalazków teatralnych (Teatrograf i Laterna Magica). pl
dc.abstract.en The author discusses the three most important Czechoslovak interactive audiovisual works: the film Kinoautomat (1967) by Radúz Činčera, TV series Rozpaky kuchaře Svatopluka (1985) directed by František Filip and Hříchy pro pátera Knoxe (1992) directed by Dušan Klein. Marecki points to the pioneering on the world scale character of the audiovisual projects and places them in the context of theatre experiments and inventions specific for Czechoslovakia (Theatregraph and Laterna Magica). pl
dc.description.volume 36 pl
dc.description.number 87-88 pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.title.journal Kwartalnik Filmowy pl
dc.title.volume Film i teatr pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Kultury pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 C]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)