Jagiellonian University Repository

Sobre el origen discursivo de la perífrasis <ir + gerundio>

pcg.skipToMenu

Sobre el origen discursivo de la perífrasis <ir + gerundio>

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska