Jagiellonian University Repository

Pierwsza nowelizacja rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 lutego 1928 r. - prawo o ustroju sądów powszechnych w debacie sejmowej w 1928 r. : wybrane zagadnienia

pcg.skipToMenu

Pierwsza nowelizacja rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 lutego 1928 r. - prawo o ustroju sądów powszechnych w debacie sejmowej w 1928 r. : wybrane zagadnienia

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa