Jagiellonian University Repository

Z problematyki prawa wykroczeń ochrony stosunku pracy przy przejściu zakładu pracy

pcg.skipToMenu

Z problematyki prawa wykroczeń ochrony stosunku pracy przy przejściu zakładu pracy

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska  Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska