Jagiellonian University Repository

Deglobalizacja : w poszukiwaniu symetrii

pcg.skipToMenu

Deglobalizacja : w poszukiwaniu symetrii

Show full item record

dc.contributor.author Banaś, Monika [SAP11017781] pl
dc.date.accessioned 2017-02-01T09:00:31Z
dc.date.available 2017-02-01T09:00:31Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36555
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.subject.other deglobalizacja pl
dc.subject.other nauka pl
dc.subject.other konkurencyjność pl
dc.title Deglobalizacja : w poszukiwaniu symetrii pl
dc.title.alternative Deglobalizacja : in the search for symmetry pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 21-32 pl
dc.identifier.weblink http://www.khg.uni.wroc.pl/files/2%20KHG_18%20Banas%20t.pdf pl
dc.abstract.pl Deglobalizacja. W poszukiwaniu symetrii - celem artykułu jest zwrócenie uwagi na pewne istotne zjawisko zachodzące wyraźnie we współczesnym świecie, a mające wpływ na kondycję ekonomiczną krajów i społeczeństw. Chodzi o procesy deglobalizacyjne widoczne w sferze nauki. Przypadek Japonii służy tutaj jako przykład tej tendencji (czy zwrotu). pl
dc.abstract.en Deglobalization. In Search for a Symmetry - The aim of this paper is to draw attention to an economic phenomenon, increasingly visible in the field of science - deglobalizational tendencies. The case of Japan serves here as an exemplification of the process, which is supported by an analysis of repors and expert commentaries. pl
dc.subject.pl deglobalizacja pl
dc.subject.pl nauka pl
dc.subject.pl konkurencyjność pl
dc.subject.en deglobalization pl
dc.subject.en competetiveness pl
dc.subject.en science pl
dc.description.number 18 pl
dc.description.publication 0,75 pl
dc.identifier.eissn 1898-7265 pl
dc.title.journal Kultura - Historia - Globalizacja = Culture - History - Globalization pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-02-01 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska