Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pośrednie naruszenie zobowiązania z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : uwagi na tle wyroków w sprawach Al Nashiri przeciwko Polsce i Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce

Pośrednie naruszenie zobowiązania z Europejskiej ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Kowalski, Michał [SAP11017888] pl
dc.contributor.editor Balcerzak, Michał pl
dc.contributor.editor Kapelańska-Pręgowska, Julia pl
dc.date.accessioned 2017-02-01T08:02:38Z
dc.date.available 2017-02-01T08:02:38Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.isbn 978-83-933493-2-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36540
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Pośrednie naruszenie zobowiązania z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka : uwagi na tle wyroków w sprawach Al Nashiri przeciwko Polsce i Husayn (Abu Zubaydah) przeciwko Polsce pl
dc.title.alternative Indirect violation of European Convention on Human Rights obligation : remarks regarding judgements in cases of Al Nashiri v. Poland and Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Prawa i Administracji. Katedra Praw Człowieka pl
dc.description.physical 71-92 pl
dc.identifier.weblink https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3112/Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87%20mi%C4%99dzynarodowa%20w%20zwi%C4%85zku%20z%20naruszeniami%20praw%20cz%C5%82owieka%20i%20mi%C4%99dzynarodowego%20prawa%20humanitarnego%20(e-book).pdf?sequence=1 pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.publication 1,5 pl
dc.description.conftype local pl
dc.identifier.eisbn 978-83-933493-3-3 pl
dc.title.container Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego : materiały VII warszawsko-toruńskiego kolokwium praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego (Toruń, 4-5 grudnia 2014 r.) pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-01-26 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference VII warszawsko-toruńskie kolokwium praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego; 2014-12-04; 2014-12-05; Toruń; Polska; ; ; ; pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach