Jagiellonian University Repository

Ipostaze feminine în cultura română a secolului al XIX-lea : "Marianne"-le româneşti

pcg.skipToMenu

Ipostaze feminine în cultura română a secolului al XIX-lea : "Marianne"-le româneşti

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska