Jagiellonian University Repository

Partycypacja a komunikowanie w zarządzaniu publicznym

pcg.skipToMenu

Partycypacja a komunikowanie w zarządzaniu publicznym

Show full item record

dc.contributor.author Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.author Noworól, Kamila pl
dc.contributor.author Kożuch, Artur J. pl
dc.date.accessioned 2017-01-31T14:27:51Z
dc.date.available 2017-01-31T14:27:51Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 1733-2486 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36495
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode *
dc.title Partycypacja a komunikowanie w zarządzaniu publicznym pl
dc.title.alternative Participation and communication in the public management pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 353-368 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 366-368 pl
dc.identifier.weblink http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-7-1.pdf#page=355 pl
dc.abstract.pl Autorzy porównują proces komunikowania (głównie komunikowania publicznego) z partycypacją publiczną w kontekście zarządzania publicznego. Wychodzą z założenia, że komunikowanie publiczne stanowi podstawę partycypacyjnego zarządzania w sektorze publicznym, ale nie jest tożsame ze współczesnym zakresem rozumienia udziału obywateli w zarządzaniu publicznym. Z perspektywy zarządzania publicznego partycypacja interesariuszy wykracza poza sprawnie działający system komunikacji organizacji publicznej. Artykuł ma charakter teoretyczny i opiera się na analizie literatury przedmiotu. pl
dc.abstract.en The aim of the article is to make an attempt to show the importance of communication processes in public consultation. Public communication is a fundamental element of participatory management in the public sector. The review of chosen theoretical concepts has been conducted. Based on this, a reference model of public communication processes has been proposed. pl
dc.subject.pl partycypacja społeczna pl
dc.subject.en social participatoon pl
dc.subject.en public participation pl
dc.subject.en communication pl
dc.subject.en public communication pl
dc.subject.en public management pl
dc.description.volume 17 pl
dc.description.number 7, cz. 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eissn 2543-8190 pl
dc.title.journal Przedsiębiorczość i Zarządzanie pl
dc.title.volume Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-03-12 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2016 B]: 14


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska