Jagiellonian University Repository

Itinerarium mentis in Deum nelle traduzioni polacche della Divina Commedia : le similitudini

pcg.skipToMenu

Itinerarium mentis in Deum nelle traduzioni polacche della Divina Commedia : le similitudini

Show full item record

dc.contributor.author Bartkowiak-Lerch, Magdalena [SAP11118223] pl
dc.date.accessioned 2015-03-10T10:41:33Z
dc.date.available 2015-03-10T10:41:33Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-427-6 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3648
dc.language ita pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.subject.other Divina Commedia pl
dc.subject.other Dante Alighieri pl
dc.subject.other traduzione pl
dc.subject.other similitudine pl
dc.title Itinerarium mentis in Deum nelle traduzioni polacche della Divina Commedia : le similitudini pl
dc.title.alternative Itinerarium mentis in Deum in tha Polish translations of the Divine Commedy : similes pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 328 pl
dc.abstract.pl Książka poświęcona jest jednemu z kluczowych wątków Komedii: drogi człowieka do Boga, rozumianej jako podróż poznawcza i mistyczna. Porównania (podobieństwa) obecne w Poemacie zdają się tworzyć w tym kontekście patterns of meaning, ilustrujące i uwypuklające rozmaite aspekty tego doświadczenia. pl
dc.abstract.en The book deals with one of the crucial questions of the Commedia: the cognitive and mystic journey of the human mind to God. Similes present in the Poem seem to create patterns of meaning that at the same time illustrate and highlight various aspects of this trip. pl
dc.abstract.other Il libro è dedicato a uno dei temi cruciali per la Commedia: quello del cammino dell’uomo verso Dio inteso come esperienza cognitiva e mistica della mente umana. Le similitudini presenti nel Poema sembrano formare patterns of meaning che illustrano questo cammino sottolineandone vari aspetti. pl
dc.subject.pl Boska Komedia pl
dc.subject.pl Dante Alighieri pl
dc.subject.pl przekład pl
dc.subject.pl porównanie pl
dc.subject.en Divine Comedy pl
dc.subject.en Dante Alighieri pl
dc.subject.en translation pl
dc.subject.en simile pl
dc.description.publication 17,5 pl
dc.participation Bartkowiak-Lerch, Magdalena: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original CC BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 72 pl
dc.identifier.project ROD UJ / S pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa