Jagiellonian University Repository

О мерах "збожью, сену и речамъ огороднымъ" в Великом княжестве Литовском конца XVI века

pcg.skipToMenu

О мерах "збожью, сену и речамъ огороднымъ" в Великом княжестве Литовском конца XVI века

Show full item record

dc.contributor.author Miakiszew, Władimir [SAP11016304] pl
dc.contributor.editor Chodurska, Halina pl
dc.contributor.editor Mażulis-Frydel, Anna pl
dc.contributor.editor Radzik, Anna [SAP14022431] pl
dc.date.accessioned 2017-01-31T12:00:41Z
dc.date.available 2017-01-31T12:00:41Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7850-171-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36455
dc.language rus pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.subject.other язык Великого княжества Литовское pl
dc.subject.other XVI век pl
dc.subject.other Литовский Статут 1588 года pl
dc.subject.other старые меры веса и объема pl
dc.title О мерах "збожью, сену и речамъ огороднымъ" в Великом княжестве Литовском конца XVI века pl
dc.title.alternative O merah "zbožju, senu, i rečam ogorodnym" v Velikom knâžestve Litovskom konca XVI veka pl
dc.title.alternative On measures for "zbožju, senu, i rečam ogorodnym" (grain, hay, and garden crops) used in the Grand Duchy of Lithuania in the late 16th century pl
dc.title.alternative O miarach "zboża, siana i rzeczy ogrodowych" w Wielkim Księstwie Litewskim w końcu XVI wieku pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Impuls pl
dc.description.physical 119-128 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 128. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl W artykule zostały rozpatrzone miary wagi i objętości, które były wykorzystywane w handlu w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku. pl
dc.abstract.en The paper describes weight and volume measures used in food trade in the Grand Duchy of Lithuania in the late 16th century. pl
dc.abstract.other В статье рассказывается о мерах веса и объема, используемых при продаже продуктов в Великом княжестве Литовском XVI века. pl
dc.subject.pl język Wielkiego Księstwa Litewskiego pl
dc.subject.pl XVI wiek pl
dc.subject.pl Statut Litewski 1588 r. pl
dc.subject.pl stare miary wagi i objętości pl
dc.subject.en Grand Duchy of Lithuania pl
dc.subject.en 16th century pl
dc.subject.en 1588 Statute of Lithuania pl
dc.subject.en old measures of weight and volume pl
dc.description.publication 0,56 pl
dc.title.container W świecie Słowian : szkice z dziejów leksykologii i leksykografii : księga dedykowana profesorowi Wiesławowi Witkowskiemu w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 84 pl
dc.identifier.project ROD UJ / S pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych