Jagiellonian University Repository

We własnych oczach : Bułgarzy wobec mniejszości religijnych z perspektywy kultury popularnej

pcg.skipToMenu

We własnych oczach : Bułgarzy wobec mniejszości religijnych z perspektywy kultury popularnej

Show full item record

dc.contributor.author Pytlak, Magdalena [SAP11019929] pl
dc.date.accessioned 2017-01-31T10:15:31Z
dc.date.available 2017-01-31T10:15:31Z
dc.date.issued 2016 pl
dc.identifier.issn 2451-4985 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/36420
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title We własnych oczach : Bułgarzy wobec mniejszości religijnych z perspektywy kultury popularnej pl
dc.title.alternative In their own eyes : Bulgarians’ attitute toward religious monorities from pop cultural perspective pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 155-165 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/PKKS/Vol-XII/art/8436/ pl
dc.abstract.pl Celem niniejszego tekstu jest przyjrzenie się obrazowi "siebie samych" oraz "innych", jaki wyłania się z utworów bułgarskiej kultury popularnej. W 2013 r. na antenach dwóch bułgarskich stacji telewizyjnych pojawiły się seriale historyczne Дървото на живота (Drzewo życia) oraz Недадените (Niewydani). Sam gatunek w ostatnich dekadach pojawiał się w Bułgarii bardzo rzadko. Dlatego obie rodzime produkcje były mocno promowane, a w trakcie emisji cieszyły się ogromną popularnością. Mimo że obrazy przedstawiają dwa momenty z historii kraju (pierwszy od zjednoczenia do wybuchu I wojny światowej, drugi – okres II wojny światowej), kluczową rolę odgrywa w nich postawa Bułgarów wobec siebie oraz innych, reprezentowanych głównie przez mniejszości wyznaniowe (Muzułmanów i Żydów). pl
dc.abstract.en The main purpose of the paper is to see how the postmodern Bulgarian popular culture (re)constructs narrative on Bulgarians. Research material are two historical TV- series – Недадените (Ungiven) and Дървото на живота (The Tree of Life). Although they look at the different historical periods, they have few common points that allow us the comparison. They were both put on air in 2013 and were first Bulgarian historical series since the beginning of the 21st century. Furthermore, in both important element are religious minorities. By analyzing the narrative on the religious minorities we analyze Bulgarian self-narrative. pl
dc.subject.en Bulgarian popular culture pl
dc.subject.en historical TV- series pl
dc.subject.en religious minorities pl
dc.subject.en stereotypes pl
dc.description.volume 12 pl
dc.description.points 6 pl
dc.description.publication 0,89 pl
dc.identifier.eissn 2543-9561 pl
dc.title.journal Kultura Słowian pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2017-01-27 pl
dc.participation Pytlak, Magdalena: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska