Jagiellonian University Repository

Konsiliencja, czyli o porozumieniu między naukami w trzecim tysiącleciu

pcg.skipToMenu

Konsiliencja, czyli o porozumieniu między naukami w trzecim tysiącleciu

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa