Jagiellonian University Repository

Ran, czyli Szekspir po japońsku

pcg.skipToMenu

Ran, czyli Szekspir po japońsku

Show full item record

dc.contributor.author Loska, Krzysztof [SAP11015757] pl
dc.date.accessioned 2015-03-10T08:12:19Z
dc.date.available 2015-03-10T08:12:19Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.issn 0452-9502 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/3635
dc.language pol pl
dc.title Ran, czyli Szekspir po japońsku pl
dc.title.alternative Ran, or Shakespeare in Japanese pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 160-170 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 169-170 pl
dc.abstract.pl Wskazując na podobieństwo fabularne filmu Kurosawy do tragedii Szekspira, autor zwraca uwagę na oryginalne podejście wybitnego reżysera do pierwowzoru teatralnego. Nie ma przy tym na myśli wyłącznie przenikania się konwencji teatru elżbietańskiego z japońską tradycją estetyczną, ale przetworzenie materiału źródłowego, wejście w dialog z tekstem dramatu, wypracowanie oryginalnego języka wizualnego bez uciekania się do prostych transpozycji oraz ilustracyjności. Na poziomie stylistycznym i narracyjnym ważną rolę w Ran odgrywają nawiązania do klasycznego teatru nō, japońskich opowieści niesamowitych (kaidan), ludowych podań i rodzimej mitologii – zwłaszcza wykorzystanie metafor zwierzęcych, charakteryzujących postaci zarówno w sztuce Szekspira, jak i w filmie Kurosawy. Ostatnim tropem interpretacyjnym, na który Loska zwraca uwagę, jest obecność odniesień religijnych, szczególnie widocznych w przywołaniu tradycji buddyjskiej, która łagodzi pesymistyczną wymowę dzieła. pl
dc.abstract.en Pointing to the plot similarities between Kurosawa's film and Shakespeare's tragedy, the author notes the original approach of the outstanding director to the play written for the theatre. What he has in mind is not simple mingling of the Elizabethan theatre with the Japanese aesthetic tradition, but the way the source material was processed without the use of simple transpositions and illustrativeness. At the stylistic and narrative levels, references to the classical nō theatre, Kaidan - Stories and Studies of Strange Things, and folk myths and legends, especially the use of animal metaphors, characterising the protagonists both in Skakespeare's drama, and in Kurosawa's film play an important role in Ran. The last interpretative trope which Loska notes is the presence of religious references, particularly visible in references to the Buddhist tradition, which lightens the pessimistic message of the work. pl
dc.description.volume 36 pl
dc.description.number 87-88 pl
dc.description.publication 0,55 pl
dc.title.journal Kwartalnik Filmowy pl
dc.title.volume Film i teatr pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2014 C]: 10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)